Jerzy Harasymowicz - notka [w:] "Wybór liryków", Warszawa 1999

Notka o poecie z "Twórczości"

Harasymowicz o swojej poezji

Harasymowicz o swojej poezji II

Posłowie tomiku "Wybór liryków", Warszawa 1999

Wywiad z Harasymowiczem - 1968

"WSPÓŁCZESNA LITERATURA POLSKA", WARSZAWA 1977 - wyciąg

Wywiad z poetą - 1997

Słowniczek (Jerzy Harasymowicz "Wiersze beskidzkie", wyd. PTTK "Kraj", Warszawa-Kraków 1986)

Fragment dotyczący poety z książki Piotra Kuncewicza "Agonia i nadzieja", Gdańsk 2001