'W e s e l e  r u s a ł e k'

'K l ę k a j c i e  n a r o d y'

'N a  c a ł y  r e g u l a t o r'

'K o z a c k i e  b u ń c z u k i'

'C a ł a   g ó r a   b a r w i n k ó w'

'W i e ż a  m e l a n c h o l i i'

'D r o n s k y'

'P o d s u m o w a n i e   z i e l e n i'

'Z  n o g a m i   n a   s t o l e'JERZY HARASYMOWICZ (1933-1999)
- BIBLIOGRAFIA:


Cuda (1956), Powrót do Kraju Łagodności (1957), Wieża melancholii (1958), Przejęcie kopii (1958), Genealogia instrumentów (1959), Mit o świętym Jerzym (1960), Ma się pod jesień (1962), Podsumowanie zieleni (1964), Budowanie lasu (1965), Pastorałki polskie (1966), Madonny polskie (1969), Zielony majerz (1969), Znaki nad domem (1971), Bar Na Stawach (1972), Zielnik (1972), Polska weranda (1973), Córka rzeźnika (1974), Żaglowiec i inne wiersze (1974), Barokowe czasy (1975), Banderia Prutenorum (1976), Polowanie z sokołem (1977), Cudnów (1979), Wiersze miłosne (1979), Z nogami na stole (1981), Wiersze na igrzyska (1982), Wesele rusałek (1982), Wiersze sarmackie (1983), Cała góra barwinków - wybór (1983) Dronsky (1983), Klękajcie narody (1984), Na cały regulator (1985), Wiersze beskidzkie - wybór (1986), Ubrana tylko w trawy połonin (1988), Erotyki (1992), Czeremszanik (1993), Zimownik (1994), Samotny jastrząb (1995), Klasztor na księżycu (1996), Wiersze z połonin (1996), Srebrne wesele (1997), Miłość w górach (1997) oraz szereg wyborów wierszy.